Menu

Winkelontwerp

Om aan te slaan moet een nieuw winkelconcept in harmonie zijn met een maatschappij in voortdurende verandering. Dat impliceert het leggen van linken tussen enerzijds de online wereld, de website en sociale media en anderzijds de "in-store ervaring" en vice versa.

Dat noemen we de Hybridewinkel.

Wij geloven dat succesvolle winkelconcepten enkel op basis van het begrijpen van steeds veranderd consumptiegedrag gebouwd kunnen worden. Oplossingen kunnen enkel na gedetailleerde analyse in de praktijk worden gebracht.

IMAGINIF kan het hele proces op zich nemen: het analyseren van het hedendaagse consumentengedrag, het ontwikkelen van een strategie en het ontwerpen van het concept voor de uiteindelijke inrichting van uw winkel. Wij helpen u met uw project van concept tot realisatie.

StorEvolution™

Voor ons betekent het verbeteren van een bestaande winkel het behouden van de sterktes en het verbeteren van zwakke punten. Wij geloven in Evolutie en niet Revolutie.

Wij behouden dat wat werkt en zorgen voor oplossingen voor wat niet werkt. Onze focus is altijd gericht op het verhogen van de omzet en rendabilteit op het verkooppunt.

StorEvolution™ is onze manier om de strategie en ontwerp van uw winkel up-to-date te maken. Ons klantenbestand toont aan, dat de methoden van StorEvolution™ vaak leiden tot radicale verbeteringen in termen van klantenbezoek en gedane aankopen. 

Geïnteresseerd in deze dienst?
Contacteer Jean-Pierre Bobbaers via mail: jpbobbaers@imaginif.com

 

Eastpak - Tokyo
Eastpak Tokyo design by IMAGINIF
Lambrechts - Belgium
Lambrechts - Belgium design by IMAGINIF
New Generation Motorcycles - Zero - Kuwait
New Generation Motorcycles - Zero - Kuwait - design by IMAGINIF
Randstad - Belgium
Design by IMAGINIF - Randstad - Belgium
Explorers Base - Kuwait
Design by IMAGINIF - Explorers Base - Kuwait
Bang & Olufsen - Europe
Design by IMAGINIF - Bang & Olufsen - Europe
AAW Home Center - Kuwait
Design by IMAGINIF AAW Home Center - Kuwait
Makro - Urban Outdoor
Design by IMAGINIF Makro - Urban Outdoor
Exellent - Belgium
Design by IMAGINIF Exellent - Belgium